+31 (0)6 83 77 09 48 info@balancepoint.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de yogalessen en workshops van Balancepoint.

Bij deelname aan een yogales of workshop van Balancepoint ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

 • Je bent verplicht voor aanvang van de yogales of workshop je fysieke of mentale klachten aan de docent te melden.
 • Zorg voor: makkelijk zittende kleding.
 • Meld je bij verhindering altijd af, telefonisch of per e-mail.
 • De kosten van een gemiste les of workshop zijn voor rekening van de deelnemer. Inhalen van een les of workshop is enkel mogelijk na overleg.

ANNULERING

 • Indien een yogales of workshop binnen twee werkdagen wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie of workshop doorbelast aan de deelnemer.
 • Een yogales of workshop is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan een les komen te vervallen. Uiteraard wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt er gezorgd voor vervanging door gekwalificeerde yogadocenten.

AANSPRAKELIJKHEID

 • De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke e/o psychische schade/klachten. Medische bijzonderheden en lichamelijke e/o psychische klachten dient men van tevoren voor start van deelname aan een les te melden aan de docent. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer.
 • Balancepoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers van een yogales of workshop opgedaan ten tijde van de duur van de yogalessen en erna op een locatie in binnen- of buitenland. Bij deelname aan de lessen of activiteiten van Balancepoint doet de opdrachtgever c.q. de personen die deelnemen dit altijd op eigen risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te raadplegen of het verantwoord is om aan de gekozen activiteit te gaan deelnemen.
 • Balancepoint is niet aansprakelijkheid voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen)

PRIVÉLESSEN

 • Kosten van een privéles voor volwassenen: € 75 voor 90 minuten.
 • Kosten van een privéles voor kinderen: € 50 voor 60 minuten.
 • Kosten voor duo lessen of meerdere personen in overleg.

WORKSHOPS

 • De kosten voor deelname aan een workshop zijn verschillend. De kosten die hiervoor gelden worden per workshop vooraf kenbaar gemaakt.

INFORMATIE BETALING/BANKREKENINGNUMMER

Je kunt contant, middels overboeking of met een cadeaubon van Balancepoint betalen.Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Het lesgeld dient op de eerste lesdag, voorafgaand aan de les contant te worden voldaan, of per bankrekening te zijn overgemaakt. Het lesgeld kan worden overgemaakt op rekening NL94 KNAB 0257 1294 99 ten name van Balancepoint (BIC: KNABNL2H) onder vermelding van naam en workshop (indien van toepassing). Je kunt het lesgeld niet terugvorderen.

Balancepoint staat ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer: 70316503.