+31 (0)6 83 77 09 48 info@balancepoint.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE AYURVEDISCH VOEDINGSADVIES

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het online Ayurvedisch voedingsadvies van Balancepoint.

Bij deelname aan Ayurvedisch voedingsadvies van Balancepoint ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

ALGEMEEN

  • De Ayurvedische voedingscoach geeft adviezen aan de cliënt volgens de normen van de gevolgde opleiding.
  • De voedingscoach neemt verantwoording voor haar handelen en zorgt er voor dat zij voldoende up-to-date blijft.

AANSPRAKELIJKHEID

  • Balancepoint streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Balancepoint geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.
  • De cliënt dient zich te realiseren dat de online adviezen van Balancepoint nooit de individuele begeleiding bij een diëtist kunnen vervangen.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van deze adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheids-)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk om te beoordelen of bepaalde adviezen in zijn of haar situatie passen.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk om bij twijfel en onduidelijkheid over het online gegeven advies een (extra) advies van een arts of diëtist te consulteren.
  • Indien de cliënt medische klachten heeft is de deelname aan online Ayurvedisch voedingsadvies van Balancepoint geheel op eigen risico. Wij adviseren u in dit geval contact op te nemen met uw arts of diëtist voor een eventueel extra persoonlijk advies.

BEHANDELVOORWAARDEN

  • De cliënt houdt een volle week zijn/haar voeding (en eventueel ook beweegpatroon) bij. Daarnaast vult de cliënt een uitgebreide vragenlijst in, zodat er voldoende kwalitatieve informatie is voor een gedegen advies. Op basis hiervan ontvangt de cliënt het persoonlijke voedingsadvies.
  • De kosten hiervoor bedragen: € 75,=
  • Klanten kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website.

INFORMATIE BETALING/BANKREKENINGNUMMER

Je kunt contant, middels overboeking of met een cadeaubon van Balancepoint betalen.Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Betaling dient voorafgaand aan het advies contact te worden voldaan of per bankrekening te zijn overgemaakt.
Het geld kan worden overgemaakt op rekening NL94 KNAB 0257 1294 99 ten name van Balancepoint (BIC: KNABNL2H) onder
vermelding van naam en ‘Ayurvedisch voedingsadvies’. Je kunt het geld voor Ayurvedisch voedingsadvies niet terugvorderen.

Balancepoint staat ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer: 70316503.