+31 (0)6 83 77 09 48 info@balancepoint.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN MASSAGES

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de massages van Balancepoint.

Bij een massagebehandeling van Balancepoint ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

ALGEMEEN

 • De diploma’s of certificaten die behaald zijn, zijn voor jou als cliënt beschikbaar om te zien.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel jou als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de massage.
 • Alle persoonlijke en medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

BEHANDELVOORWAARDEN

 • De massages die je ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en je door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra jouw behandelend arts hierin toestemt.
 • Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruik je medicijnen dan is het verstandig met uw arts te overleggen of u gemasseerd mag worden.
 • De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct verwijderd.

AANSPRAKELIJKHEID

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Balancepoint kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 • Balancepoint kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaar je dat je Balancepoint nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage.

ANNULERING

Gemaakte afspraken voor massages en workshops kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan jou doorberekend.

INFORMATIE BETALING/BANKREKENINGNUMMER

Je kunt contant, middels overboeking of met een cadeaubon van Balancepoint betalen.Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Het bedrag voor de behandeling dient op de dag  van de behandeling, voorafgaand aan de behandeling contant te worden voldaan, of per bankrekening te zijn overgemaakt. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL94 KNAB 0257 1294 99 ten name van Balancepoint (BIC: KNABNL2H) onder vermelding van naam en behandeling. Je kunt het bedrag niet terugvorderen.

Balancepoint staat ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer: 70316503.