7 Chakra’s balanceren met yoga

7 Chakra’s balanceren met yoga

Chakra’s zijn de energiecentra van het lichaam. Ze bevinden zich langs de wervelkolom, vanaf de basis van de wervelkolom tot aan de kruin van het hoofd. De chakra’s corresponderen met een klier in het fysieke lichaam en elk chakra heeft een kleur en energie. Ieder chakra heeft betrekking op specifieke geestelijke, emotionele, psychologische en fysieke aspecten van ons wezen. Een blokkade of storing van de chakra’s kan leiden tot lichamelijke, psychische en emotionele stoornissen. Bewustzijn en het in balans brengen van deze energiecentra leidt daarentegen tot welzijn en een goede gezondheid. Dat is één van de doelen van yoga; het stimuleren en het in balans brengen van de chakra’s in het lichaam.

7 chakra's

Elk chakra bestaat uit twee delen. Aan de voorkant van het lichaam draait “een wiel” en aan de achterkant draait zijn tegenhanger. Samen vormen zij één chakra. Het is belangrijk dat de voor- en achterkant van een chakra met elkaar in balans zijn, op die manier voorzien zij het lichaam het beste van energie. De voorkant staat voor de gevoelskant, de chakra’s aan de achterkant van het lichaam vertegenwoordigen de wilskant. Het wortelchakra en het kruinchakra, de laagste en de hoogste chakra, zijn de enige energiecentra waarvan het brede gedeelte van de trechter naar beneden respectievelijk naar boven wijst. Alle andere chakra’s staan dwars op het lichaam.

1 – Wortelchakra (Muladhara chakra)

Wortelchakra

Het wortelchakra heeft te maken met er fysiek te zijn en je thuis voelen in situaties. Als deze chakra open is, voel je je geaard, stabiel en veilig. Je zult niet onnodig mensen wantrouwen. Je voelt je aanwezig in het hier en nu en verbonden met je fysieke lichaam. Je hebt het gevoel voldoende ruimte te hebben. Als je geneigd bent om je bang of nerveus te voelen, is je wortelchakra waarschijnlijk onderactief. Je zult je niet welkom voelen. Als dit chakra overactief is, kun je bijzonder materialistisch en hebzuchtig zijn. Je hebt waarschijnlijk een obsessie over je veilig voelen en je gaat verandering tegen.

Het beoefenen van de Zonnegroet (Surya Namaskar), de Boom (Vrksasana) en de Berg (Taadasana) helpen het Muladhara chakra in evenwicht te brengen.

2 – Sacraalchakra (Swadishtana chakra)

Sacraalchakra

Het sacraalchakra heeft te maken met gevoelens en seksualiteit. Wanneer dit chakra open is, stromen je gevoelens vrij en worden deze uitgedrukt zonder erg emotioneel te zijn. Je bent open voor intimiteit en je kunt gepassioneerd en levendig zijn. Je hebt geen problemen met het omgaan met je seksualiteit. Als je geneigd bent om stijf en emotieloos te zijn, of als je een “pokerface” hebt, dan is de sacraalchakra waarschijnlijk onderactief. Je bent dan niet erg open naar mensen toe. Wanneer dit chakra overactief is, ben je geneigd om altijd of heel snel emotioneel te zijn. Je zult je emotioneel gehecht voelen aan mensen en je kunt erg seksueel ingesteld zijn.

Je kan het Swadhishthana chakra in balans brengen door het beoefenen van balanceerhoudingen zoals de Kraai (Kaakasana), de Driehoekshouding (Trikonasana) en de Koeienkop (Gomukhasana).

3 – Navelchakra (Manipura chakra)

Navelchakra

Het navelchakra heeft te maken met hoe je je voelt in een groep. Wanneer dit chakra open is, voel je dat je controle hebt en dat je voldoende zelfwaardering hebt. Wanneer het navelchakra onderactief is, ben je geneigd naar passiviteit en besluiteloosheid. Je bent waarschijnlijk timide en krijgt niet wat je wilt. Als dit chakra overactief is, ben je dominerend en mogelijk zelfs agressief.

Je kunt Manipura chakra in balans brengen door houdingen zoals de Zittende vooroverbuiging (Paschimottanasana), de Klassieke Cobra (Bhujangasana) en de Boog (Dhanurasana).

4 – Hartchakra (Anahata chakra)

Hartchakra

Het hartchakra heeft te maken met liefde, met aardig zijn en affectie. Wanneer dit chakra open is, heb je compassie, ben je vriendelijk en werk je aan harmonieuze relaties. Wanneer je hartchakra onderactief is, ben je koel en afstandelijk. Wanneer dit chakra overactief is, kun je mensen met je liefde verstikken en zou je liefde wel eens tamelijk zelfzuchtige redenen kunnen hebben.

Anahata chakra kan in balans worden gebracht door het beoefenen van houdingen zoals de Brug (Setubandasana), de Vis (Matsayasana) en de Opwaartse Plank (Poorvottanasana).

5 – Keelchakra (Vishuddha chakra)

Keelchakra

Het keelchakra heeft te maken met zelfexpressie en praten. Wanneer dit chakra open is, heb je geen problemen om jezelf uit te drukken en zou je dat zelfs op een artistieke manier kunnen doen. Wanneer dit chakra onderactief is, ben je geneigd niet veel te spreken en ben je waarschijnlijk introvert en verlegen. Niet de waarheid spreken kan deze chakra sluiten/blokkeren. Wanneer dit chakra overactief is, ben je geneigd teveel te spreken, gewoonlijk om mensen te domineren en op een afstand te houden. Je bent dan ook een slecht luisteraar.

Vishuddha chakra wordt gestimuleerd door houdingen zoals de Schouderstand (Sarvangasana) en de Ploeg (Halasana).

6 – Derde oog chakra (Ajna chakra)

Derde oog chakra

Het derde oog chakra heeft te maken met inzicht en visualisatie. Wanneer dit chakra open is, heb je een goede intuïtie. Je kunt geneigd zijn om te fantaseren. Als het derde oog chakra onderactief is, ben je niet goed in het voor jezelf denken en zou je geneigd kunnen zijn om veel op autoriteiten te vertrouwen. Je kunt rigide zijn in je denken en teveel op geloof vertrouwen. Je zou zelfs gemakkelijk in de war kunnen raken. Wanneer dit chakra overactief is, zou je wel eens teveel in een fantasiewereld kunnen leven.

Ajna chakra wordt gestimuleerd door het beoefenen van Krijger III (Virabhadrasana III), de Hoofdstand (Sirsasana) en door zittende meditaties.

7 – Kruinchakra (Sahastrara chakra)

Kruinchakra

Het kruinchakra heeft te maken met wijsheid en één zijn met de wereld. Wanneer dit chakra open is, ben je onbevooroordeeld en zeer bewust van de wereld en jezelf. Als dit chakra onderactief is, ben je je niet bijzonder bewust van spiritualiteit. Je bent waarschijnlijk tamelijk rigide in je denken. Wanneer het kruinchakra overactief is, intellectualiseer je dingen waarschijnlijk teveel. Je zou verslaafd kunnen zijn aan spiritualiteit en je zou je lichamelijke behoeften kunnen negeren.

Sahastrara chakra wordt gestimuleerd door de Halve Lotus (Ardha Padmasana), de Lijkhouding (Savasana) en de Afwisselende Neusademhaling (Anuloma Viloma).